WYSMAKOWANE ZASADY

Regulamin Restauracji

Chcemy, aby w naszej restauracji wszyscy Goście czuli się komfortowo, dlatego stworzyliśmy regulamin. Zachęcamy do zapoznania się z jego zasadami.

Regulamin Restauracji Scoria 


 1. Każdy z Gości restauracji jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem opisanych w regulaminie warunków. 
 2. W restauracji może przebywać tylko Gość, który zamówił posiłek lub inną usługę gastronomiczną. 
 3. Obsługa, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi Gościa w razie jego nietrzeźwości lub w przypadku, gdyby inne okoliczności mogły wpływać na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Gości. W razie odmowy obsłużenia z tego powodu Gość jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia restauracji. 
 4. Nie sprzedajemy alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym. 
 5. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że menedżer wyraził zgodę na odstępstwo od tej zasady.
 6. Reklamacje dotyczące jakości potraw uwzględnia się wyłącznie bezpośrednio po rozpoczęciu konsumpcji. 
 7. Karta alergenów jest dostępna do wglądu w barze restauracji. 
 8. Goście nie mogą sami odtwarzać swojej muzyki z różnego rodzaju nośników.
 9. W restauracji obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 10. W restauracji nie mogą przebywać zwierzęta.
 11. Restauracja jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00, w sobotę od 14:00 do 22:00, w niedzielę restauracja jest czynna od godz. 13:00 do godz. 18:00, a zamówienia przyjmowane są do godz.19.00.
 1. Rezerwację można składać telefonicznie pod numerem: 887-515-515, przez aplikację/stronę www.mojstolik.pl
  mailowo: restauracja@scoria.pl
 2. Potwierdzona rezerwacja jest gwarantowana jedynie przez 15 minut od upływu ustalonej godziny. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko po wcześniejszym kontakcie Gościa z restauracją. 
 3. Akceptowalne formy płatności to gotówka lub karta. W wyjątkowych okolicznościach akceptowalny jest przelew po wcześniejszym poinformowaniu obsługi i wyrażeniu przez obsługę zgody. 
 4. W przypadku rezerwacji dla 10 lub więcej osób doliczany jest serwis w wysokości 10%
 5. Restauracja jest objęta systemem monitoringu. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Scoria Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 
 6. Polityka RODO restauracji znajduje się na stronie www.scoria.pl
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28.05.2021, został wprowadzony na czas nieokreślony i może zostać zmieniony w dowolnej chwili bez podania przyczyny.