WYSMAKOWANE ZASADY

Regulamin voucherów

Chcemy, aby w naszej restauracji wszyscy Goście czuli się komfortowo, dlatego stworzyliśmy regulamin. Zachęcamy do zapoznania się z jego zasadami.

Regulamin sprzedaży i korzystania z voucherów


Warunki ogólne

1.  Vouchery Scoria są dokumentami (bonami) uprawniającymi ich posiadaczy do korzystania z określonych usług, w szczególności zakupu posiłków w Restauracji Scoria.

2.  Vouchery są wydawane w zamian za opłatę równą wartości nominalnej Vouchera.

3.  Restauracja Scoria zobowiązuje się do przekazania Vouchera (na miejscu w restauracji) i do przyjmowania go do realizacji wyłącznie w Restauracji Scoria w Bydgoszczy ul.Stary Port 15

4.  Voucher może być zrealizowany w Restauracji Scoria zgodnie z zakresem usług określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze.

5.  Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

6.  Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

7.  Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

8. Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Restauracji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 1 rok od daty zakupu Vouchera, gdyż zapewnia świadczenie przez Restaurację Scoria po cenie nominalnej bez względu na ewentualny wzrost cen.

10.  Voucher można realizować w dowolnym terminie w godzinach otwarcia restauracji z wyłączeniem 14 lutego, 31 grudnia oraz innych dni objętych ofertami specjalnymi Restauracji Scoria .

 

Zasady korzystania z Vouchera

 

1.  Posiadacz Vouchera Scoria zobowiązany jest do rezerwacji terminu (dnia i godziny) wykorzystania Vouchera w Restauracji Scoria w Bydgoszczy ul. Stary Port 15 telefonicznie pod numerem tel. 887-515-515 lub mailowo e-mail: restauracja@scoria.pl, podając numer Vouchera, który znajduje się w jego prawym dolnym rogu.

2.  Rezerwacja może zostać anulowana najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. Późniejsze odwołanie rezerwacji nie będzie możliwe, a Voucher zostanie uznany za zrealizowany wraz z upływem zarezerwowanego terminu wykorzystania Vouchera.

3.  Restauracja Scoria przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, oraz hologram w prawym górnym rogu.

4.  Voucher należy przekazać obsłudze w dniu jego realizacji, przed złożeniem zamówienia.

5.  Przy realizacji Vouchera jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

6.  Jeżeli wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje, posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.

7.  Restauracja Scoria ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:

a)   upłynął termin ważności Vouchera,

b)   został uznany za wykorzystany zgodnie z pkt 2,

c)    uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

 Sprzedaż Voucherów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności, które to dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka."